Kuriosakören-The Canterbury Tales

created by dji camera

Den 16/8 KL.19.00
The Canterbury Tales, eller
Canterburysägnerna, skrevs av den engelske författaren
Geoffrey Chaucer på slutet av 1300-talet.
Chaucer inspirerades av Boccaccios Decamerone och ville skapa något liknande på engelska.

 

Samlingen består av 24 berättelser på rimmad vers och
anses utgöra en milstolpe i den engelska litteraturen.

Kuriosakören
Dirigent: Karin Bjurvald
Berättare: Thomas Ekelöf
En musikalisk
berättarföreställning om
kärlek och svek
i ett päronträd